Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Моля, прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, свържете се с нас на телефон +359 887600255. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, не може да продължите да използвате този уеб сайт.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, Жива градина отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата – доставка на стоки, и ги пази отговорно и законосъобразно. На електронния магазин “Жива градина” (www.livingarden.bg) могат да се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

 

Администратор на личните данни (“Администраторът”), които се обработват от е-магазина „Жива градина“ e:

„Ай ТИ Пи България“ ЕООД, ЕИК: 130189329, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. “Славянска” № 2.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон:02 915 3 518

5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт е имейл: sales@livingarden.bg

Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.

Видове лични данни, които обработваме:

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Жива градина“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на е-магазина „Жива градина“ – www.livingarden.bg  (“Общите условия”):

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Парола.

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Жива градина“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус на плащане;

●    Статус на доставката;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Жива градина“:

Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация.

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „Жива градина“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар и други форми на комуникация и/или изразяване:

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Телефонен номер;

●    Адрес;

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Жива градина:

История на поръчките.

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си, или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме и съхраняваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Жива градина“:

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация.

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Жива градина“:

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

● Телефон за доставка;

● Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

● Начин на доставка;

● Начин на плащане;

● Номер на поръчка;

● Сума за плащане;

● Статус и история на плащанията;

● Статус и история на доставките;

● История на поръчките.

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Жива градина“:

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●  Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация.

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Жива градина“:

●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;

V. Как използваме информацията, която ни предоставяте:

Ние използваме предоставената ни информация, за да отговорим на Вашите очаквания. Обработваме Вашите заявки, повишаваме нивото на услугата, като предлагаме различни схеми на плащане (в брой, по банков път), изготвяме Ви персонален профил с цел да улесним Вашето пазаруване и да ви спестим време, информираме ви за нови продукти и предложения, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме право да предоставяме персоналните Ви данни на трети лица или организации, освен ако Вие не ни оторизирате да го направим.

VІ. Цели на обработката на личните данни.

1. Данните за профила Ви в е-магазина „Жива градина“ се обработват за целите на:

● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;

● Доставка на поръчани продукти;

● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

● Автентикация при влизане в профила Ви;

● Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „Жива градина“ се обработват за целите на:

● Доставка на поръчани храни и продукти;

● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

● Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

● Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

● Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;

● Осъществяване на комуникация с Вас.

VІІІ. Защита на вашите данни:

Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта. Личните Ви данни се съхраняват на сървъри на фирма Суперхостинг ООД и са криптирани със SSL сертификат за сигурност на данните.

ІХ. Изгубена или открадната информация:

Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име, парола или кредитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби, както и ще сезираме банката издател на картата ви.

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Х. Данните, които ни предоставяте се обработват за следните срокове:

1. Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид неразкриващ вашата личност).

2. Съхраняваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните ни интереси при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина– до тяхното приключване, като счетоводните документи се съхраняват за съответния  законоустановен срок. В случаите на предходното изречение данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси, или в изпълнение на нашите законови задължения.

3. Съхраняваме вашите лични данни, които е необходимо да се пазят по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

След изтичане на посочените срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

ХІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни:

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

● Отпадане на необходимостта от обработка;

● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие: Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в е-магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен, като Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки без или да направите нова регистрация. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване ще трябва първо да я завършите и тогава ще можете да оттеглите съгласието си за обработване.;

● Незаконна обработка на данни;

● Законово задължение за изтриване.

Възползвайки се от правото да изтриете профила си , вие се съгласявате да:

Ние не изтриваме личните данни, а ги съхраняваме и обработваме, като ви анонимизираме. Не можем да изтрием данните, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на наши права.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

● е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

● предоставяме данните директно на Вас; или

● при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг, като можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „Жива градина“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.

Отговор на Ваше запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

VІII. Политика за използване на бисквитки (cookie policy)

Е-магазин Жива градина използва бисквитки, които са важни за коректната ни работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

1. Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

2. Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

3. Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

4. Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.